Wczytuję dane...
Reklamacje, zwroty i gwarancje

Reklamacje i zwroty:

Dział Zwrotów i Reklamacji
CosplayWorld
Warzymice 160A
72-005 Przecław

tel. +48 531 866 555

Zwroty:

UWAGA! W okresie trwania Covid-19 zwrot zakupionego w naszym sklepie towaru, który zostały przez kupującego rozpakowany z dodatkowego opakowania ochronnego/higienicznego, nie będzie możliwy. Po otrzymaniu zamówionego produktu, przed rozpakowaniem z opakowania ochronnego prosimy o dokładne obejrzenie go. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o nie otwieranie opakowania ochronnego/higienicznego i odesłanie produktu do naszej firmy. Opakowanie ochronne/higieniczne umożliwia oględziny zakupionego towaru, usunięcie opakowania ochronnego uniemożliwi zwrot zakupionego towaru. Prosimy o uwzględnienie tego przy decyzji zakupu towaru w naszym sklepie. Przepraszamy za te utrudnienia. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O prawach konsumenta", Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może dokonać zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
 • zwracane towary są kompletne;
 • płyty CD, płyty DVD, programy komputerowe zapisane na nośnikach są zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu;
 • sprzęt do badań zjawisk paranormalnych jest zwracany w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu;
 • pozostałe towary są zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Klient powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu.
W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
CosplayWorld
Warzymice 160A
72-005 Przecław
z dopiskiem: "Zwrot"

WAŻNE:
 • Prosimy o odsyłanie zwrotów wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku braku takiej możliwości, prosimy o telefoniczne lub mailowe uzgodnienie z nami wysyłki zwracanych towarów inną firmą przewozową.
 • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
 • Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
 • Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.
 • Zwrotowi nie podlegają: towar szczególny, towar higieniczny i towar z oferty WYPRZEDAŻY.

  (TOWAR SZCZEGÓLNY – rzecz ruchoma, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. w kolorze lub ilości, niedostępnych w ofercie Sprzedającego) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (według Art. 38, pkt.3, Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.);

  (TOWAR HIGIENICZNY - rzecz ruchoma wykonane z silikonu, lateksu lub papier-mache (np. brzuchy ciążowe, protezy persi, maski, zarosty). To produkty higieniczne, produkowane na zamówienie, zapakowane w opakowanie zabezpieczające przed zanieczyszczeniem i umożliwiające oględziny produktu bez potrzeby jego otwierania w czasie przygotowania do wysyłki.

Reklamacje:

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, masz prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu.

Możesz również złożyć reklamację w sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Ci uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
CosplayWorld
Warzymice 160A
72-005 Przecław
z dopiskiem: "Reklamacja"

wraz z otrzymanym dowodem zakupu oraz opisem reklamacji.

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu. UWAGA! Z przyczyny PANDEMII wcześniej podany termin (14 dni) zostaje do odwołania przedłużony do 30 dni.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie (Dział VIII Zwrot należności Klientom).

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po rozpatrzeniu reklamacji zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie (Dziale VIII Zwrot należności Klientom).

Wyjątek w procedurze reklamacji stanowią gry komputerowe i programy multimedialne posiadające elektroniczny klucz aktywacyjny. Klient może, według własnego wyboru dokonać reklamacji bezpośrednio poprzez Sklep lub dokonać reklamacji tego typu produktu bezpośrednio, kontaktując się z jego producentem (dystrybutorem), który zobowiązany jest wysłać do Klienta drogą elektroniczną informację o przyczynach usterki. Wydrukowana wiadomość razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.


WAŻNE:
 • Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie. UWAGA! Z przyczyny PANDEMII terminy zgłoszeń szkód zostały do odwołania wydłużone. Sprawdź u swojego przewoźnika ile dni masz na zgłoszenie szkody. 

Gwarancje:

Gwarancja - to tryb reklamacji oferowany przez producentów i dystrybutorów.
W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie przez autoryzowany serwis.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie wraz z dowodem zakupu (fakturą) oraz kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji. Bardzo prosimy o zachowanie dowodu zakupu (faktury) do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu.

Sposób kontaktu z serwisem znajduje się w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej dystrybutora (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).
Jeżeli masz kłopoty ze znalezieniem adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt.

Rękojmia za wady fizyczne:
Ten tryb reklamacji przewidziany jest dla osób fizycznych jak i dokonujących zakupu w celu związanym z prowadzoną przez nich działalnością zawodową lub gospodarczą.
Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu. UWAGA! Z przyczyny PANDEMII wcześniej podany termin (14 dni) zostaje do odwołania przedłużony do 30 dni.

Zwrot pieniędzy:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:
- jeśli zamówienie opłacono kartą - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty,
- jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,
- jeśli zamówienie opłacono systemem PayPal - zwrot nastąpi bezpośrednio na konto PayPal,
- w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji na rachunek bankowy Klienta.