Wczytuję dane...
Model: EW-02
Realizacja zamówienia: czasowo niedostępny

Egely Wheel Vitality Meter (miernik siły życiowej/witalności) - urządzenie wynalezione przez genialnego węgierskiego fizyka George'a Egely - wielokrotnie nagradzanego na międzynarodowych konferencjach i wystawach oryginalnych wynalazków. Produkt chroniony międzynarodowym patentem nr WO9108703. Dr inż. György Egely (Węgry) prowadził eksperymenty nad wywoływaniem ruchu cieczy na odległość. Napełniał miseczkę wodą, na powierzchni umieszczał drobinki. Gdy trzymał rękę nad naczyniem woda zaczynała się po pewnym czasie obracać. By wyeliminować wpływ ciepła dłoni zakładał grubą rękawicę- efekt ten sam. W toku doświadczeń eliminował także wpływ podmuchów powietrza. Przeprowadzał również eksperymenty z setkami ochotników a ich przebieg sfilmował. Co ciekawe, gdy woda została wprawiona w ruch, jej opór elektryczny się zmniejszał. Efektem prac jest miernik witalności. Czas "rozpędzania się" wynosi kilkadziesiąt sekund. Wirnik wykonany jest z lekkiej folii z tworzywa sztucznego, na którą napylono mikronową warstwę aluminium. Ciekawostką konstrukcyjną jest szafirowa igła łożyska, tak zaostrzona, iż czubek stalowej stopiłby się pod wpływem nacisku wirnika. Miernik witalności Egely Wheel Vitality Meter - to lekkie, przenośne narzędzie które:
* jest wskaźnikiem stanu zdrowia - "im szybciej się porusza, tym zdrowsza jest twoja dusza", więcej energii życiowej przepływa przez urządzenie,
* pozwala na codzień kontrolować poziom energii życiowej i ustalić czy nikt ci jej kradnie (np. duchy),
* pokazuje od jakiej odległości jesteś w stanie wpływać na ten ruch (nawet do 2,5 m),
* pomaga poprawić zdolność koncentracji,
* uczy w jaki sposób zmobilizować energię życiowa,
* pomaga zharmonizować półkule mózgowe,
* pomaga nauczyć się kierowania przepływem energii, tak aby wpłynąć na kierunek obrotów,
* pomaga zrelaksować się (jeśli jesteś spięty, nie będzie się obracać),
* pozwala odkrywać życiową energie podczas zabawy,
* sprawia, że jesteś świadomy własnej energii życiowej.

...

Egely Wheel Vitality Meter - Przyrząd ten jest prawdopodobnie najpoważniejszą zabawką lub najzabawniejszą poważną rzeczą z jaką Państwo spotkacie się. Mogą Państwo wypróbować, zmierzyć lub podnieść poziom własnej energii życiowej. Korzystanie z przyrządu jest bardzo proste! Wystarczy przyłożyć do urządzenia dłoń i obserwować jak podobna do koła zębatego część urządzenia zacznie powoli się obracać. Szybkość obrotów zależy do tego jak silna jest nasza energia życiowa. Jeśli włączymy urządzenie (przełącznik z lewej strony), to będzie ono rejestrować wartość chwilową oraz maksymalną obrotów tarczy i sygnalizować to przez zapalenie odpowiednich diod LED. Można również usłyszeć przerywany dźwięk, proporcjonalny do liczby obrotów. Po kilkuminutowym pomiarze zauważmy, że poprzez naszą wolę oraz zmianę stanu naszej koncentracji możemy wpłynąć na prędkość obrotów kola. Dla pełnego zrozumienia tego co mierzymy należy zapoznać się z załączoną instrukcją. Ale na początek wystarczy traktować pomiary własnej energii jako dobrą zabawę! Przyrząd do pomiaru witalności Egely Wheel Meter należy położyć na płaskiej, poziomej powierzchni (np. stół). Na ukośnej powierzchni przyrząd nie będzie działał prawidłowo, gdyż koło może ocierać o obudowę. Egely Wheel Meter używamy (jeśli to możliwe) w temperaturze pokojowej - w bardzo zimnym lub bardzo ciepłym pomieszczeniu odczyty będą nieprawidłowe. Przyrządu nie należy także używać w przeciągu, ponieważ duży ruch powietrza zakłóca pomiar wprowadzając koło w ruch nienależnie od naszej energii. Najprostszy pomiar energii biologicznej lub witalnej przeprowadzimy przy użyciu naszych rąk. Zbliżmy dłoń do urządzenia Egely Wheel, złączmy palce i lekko naprężmy mięśnie. Skoncentrujmy się choć trochę a po 30-60 sekundach kółko zacznie się poruszać, najczęściej zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez palce. Niektórym ludziom, szczególnie leworęcznym, koło kreci się w kierunku przeciwnym do tego wskazywanego przez palce. Po krótkiej chwili odczujemy, że potrafimy zmieniać prędkość obrotów w zależności od naszej świadomości. wskazane jest, by pierwsze próby przeprowadzić w samotności, by łatwo nam było się skoncentrować i by nam nic nie przeszkadzało. Nie należy dokonywać pomiarów zbyt często i zbyt długo (2-3 razy dziennie, 10-15 minut) - nasza energia wyczerpuje się w czasie pomiarów. Po pewnym czasie zauważymy, że prędkość kółka zależy od naszej zdolności do koncentracji i zawsze pokazuje nasz stan chwilowy. Dlatego wcześnie rano, bezpośrednio po przebudzeniu lub przy zmęczeniu tuż przed zaśnięciem, liczba obrotów, witalność jest niewielka. Należy oczekiwać, że największe wartości będziemy uzyskiwać tuż przed południem lub wczesnym popołudniem. Bardzo ważne jest wyszukanie i nauczenie się tego, w jakim stanie świadomości możemy osiągnąć maksymalną prędkość obrotową tarczy. Stan ten wystąpi gdzieś pomiędzy całkowitym rozluźnieniem, zmęczeniem i silną koncentracją. Najprościej osiągniemy ten stan, podobny do stanu medytacji, jeśli pomyślimy o przyjemnej muzyce lub o takie czynności, którą chętnie i nieskrępowanie wykonujemy. Jest to stan, w którym najlepiej dział nasz organizm, w którym problemy nie zakłócają naszej świadomości. Wtedy wyzwala się najwięcej energii, co wyraźnie widać w czasie pomiaru. Warto jest wypróbować tę cechę oddzielnie dla każdej ręki. Na ogół doświadczymy tego, że wyniki będą się różniły: niektórzy osiągną wyższy wynik dla prawej, inni dla lewej ręki. Pomiar poziomu witalności można przeprowadzać nie tylko w pobliżu ręki lecz także w pobliżu łokcia, kolana, stopy lub głowy. W przypadku średniej witalności przyrząd ten potraci wykonać pomiary tylko z malej odległości. U ludzi o wybitnej witalności pomiar można przeprowadzić z odległości nawet kilkudziesięciu centymetrów. W typ przypadku jeśli ktoś tylko spojrzy na przyrząd lub palcami "wstrzeli" energię w jego kierunku, również wprawi w ruch kolo urządzenia. Jednak to udaje się nielicznym ludziom. Reasumując, maksymalna wartość, osiągnięta w danym pomiarze, oznacza wartość chwilową poziomu witalności. Wartość tą wyświetla przyrząd aż do momentu, kiedy tarcza się zatrzyma.
...

Egely Wheel Vitality Meter - Pomiary. Egely Wheel jest wyskalowany w jednostkach VQ (iloraz witalności człowieka). Jest to wartość porównawcza, która wskazuje, jaki jest poziom naszej bioenergii w stosunku do wartości przeciętnej. Średni poziom witalności człowieka to 100%VQ=6 obr./min., bioenergoterapeuci (ci prawdziwi) przekraczają 200%VQ=13-24 obr./min. Pomiar witalności jest pomiarem precyzyjnym i indywidualnym dla każdego człowieka. Zmęczenie lub nerwowość obniżają jego wartość, lecz ustalono, że pod wpływem przyjemnej muzyki może on wzrosnąć. Na wartość ilorazu witalności VQ wpływ ma jednak więcej czynników. Nierozpoznana choroba, nerwica, zmartwienie, zmęczenie, zmiany pogody, ciepło i zimno - silnie wpływają na obniżenie witalności. Rozpoznanie właściwej przyczyny obniżenia naszej witalności i szybkie pozbycie się jej, powoduje natychmiastowy wzrost energii życiowej. Przeprowadzone dla ponad tysiąca ludzi pomiary wykazały, ze średnia wartość obrotów wynosi mniej więcej około 6 obrotów na minutę, więc tę wartość przyjęto za średnią i uznano za 100% poziom witalności VQ. Odstępstwo od średniej wartości ilorazu witalności pokazuje, że jeśli ktoś posiada iloraz 150%, to mierzona liczba obrotów na minutę wynosi 6 x 1,5 = 9, co jest wartością powyżej przeciętnej. Ale jeśli u kogoś iloraz ten wynosi 50%, wtedy liczba obrotów 6 x 0,5 = 3 i jest to niestety wynik poniżej przeciętej. Naturalnie ważne jest i to, przez jaki czas potrafi ktoś utrzymać taki poziom, gdyż bardzo często zdarza się, że ktoś potrafi osiągnąć bardzo wysoką wartość lecz szybko męczy się ale są też tacy ludzie, których poziom energii jest średni lub wysoki i potrafią go utrzymać przez długi czas - nawet do pół godziny. Nie jest naszym celem zmuszać kogoś, by dokonywał pomiarów swojej energii życiowej zbyt często - wiemy że jest to bardzo męczące. Głównym celem oraz zadaniem przyrządu jest to, by pomógł nam w zmianie sposobu życia, w celu poprawy witalności. A to oznacza, że będziemy zdrowsi i gotowi do rywalizacji życiowej. Nic się nie stanie, jeśli nawet przez kilka tygodni wartość naszego VQ będzie poniżej 100%, tj. nie osiągnie wartości przeciętnej. Równie dobrze możemy być zdrowi, lecz wynik ten każe nam być ostrożniejszymi, dbać o zdrowie i robić wszystko, by osiągnąć co najmniej przeciętny poziom witalności. Przyrząd Egely Wheel ma charakter prewencyjny, jest przydatny w profilaktyce i już wtedy pokazuje zbliżające się kłopoty, troski, kiedy jeszcze nie ma żadnych zmian, żadnych oznak ze strony organizmu.
...
Egely Wheel Vitality Meter umożliwia pomiar poziomu energii życiowej (witalności), wpływającej na stan naszego zdrowia. Jest to dla nas najważniejsza sprawa. Energia życiowa (witalność) jest paliwem organizmu i jeśli komukolwiek przez dłuższy czas jej brakuje, może to wywołać ciężkie problemy zdrowotne. Jeśli natomiast u kogoś poziom witalności, energii biologicznej jest wyższy od przeciętnego, zdolny jest on do znacznego wysiłku fizycznego i psychicznego. Jego wytrzymałość, kondycja i odporność są powyżej przeciętnej. Przy pomocy tego przyrządu każdy potrafi kontrolować, mierzyć i zwiększać poziom witalności. Codzienne pomiary pozwalają na łatwe wykrycie i reagowanie na spadek witalności. Egely Wheel Vitality Meter jest pomocny przy zapobieganiu chorobie i poprawie naszego zdrowia. Niewykryta choroba, nerwica, zmartwienie, zmęczenie, zmiany pogody, ciepło i zimno - silnie wpływają na obniżenie poziomu witalności. Pomiar poziomu witalności można przeprowadzić nie tylko w pobliżu ręki (chociaż jest to najbardziej celowe), lecz także w pobliżu łokcia, kolana, nogi lub głowy. W przypadku średniej witalności przyrząd ten potrafi wykonać pomiar tylko z bliskiej odległości. U ludzi o wybitnej witalności pomiar można przeprowadzić z z odległości nawet kilkudziesięciu centymetrów. Urządzenie jest zasilane 1 x baterią AA 9V, zapakowane w drewniane pudełko, posiada polską, obszerną instrukcję obsług i obszerny poradnik technik zwiększenia poziomu witalności..           
...

Egely Wheel Vitality Meter - Uruchamianie i kontrola. Należy wyciągnąć przyrząd z pudełka i sprawdzić czy nie jest uszkodzony. Proszę odwrócić przyrząd i zdjąć pokrywę baterii. Po włożeniu baterii 9V pokrywę zamykamy. Odwracamy przyrząd w położenie robocze. Naciskając delikatnie przeźroczystą pokrywę przy napisie Egely Wheel należy ją przesunąć tak, by nie uszkodzić uwolnionej tarczy. Kółko to obraca się na specjalnej osi i w ten sposób uwalniamy je. Delikatnym dotknięciem sprawdzamy czy kółko swobodnie się porusza. Przed rozpoczęciem pomiaru należy zdjąć pokrywę i włączyć przyrząd przełącznikiem znajdującym się na ścianie bocznej. Po włączeniu przez wszystkie diody LED przebiegnie testujące światło. Jeśli po paru sekundach od włączenia tarcza nie będzie się obracać to sygnalizacja świetlana (diody LED) automatycznie wyłączy się i przyrząd przejdzie w stan oczekiwania. Należy ponownie włączyć przyrząd w momencie gdy kółko zacznie powoli obracać się pod wpływem naszej energii. Jeśli obroty zaczną się zbyt gwałtownie - np. pod wpływem ruchu powietrza, wskaźniki pozostaną w stanie oczekiwania (brak sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej).  

...
Energia życiowa a zjawiska paranormalne. Żadna forma istnienia, w tym także życie ludzkie, nie byłaby możliwa bez energii. Cały Wszechświat egzystuje dzięki niej, zdyscyplinowany uporządkowanym rytmem. To energia powoduje, że planety nie obijają się o siebie jak piłki i nie panuje chaos. Jesteśmy częścią składową Natury i procesy energetyczne w niej zachodzące dotyczą także nas. Energia życiowa nas uruchamia i pozwala się toczyć naszym procesom życiowym. Bez niej nie uda nam się nawet mrugnąć okiem. Energia krąży w ciele człowieka kanałami energetycznymi zwanymi meridianami. Łączą one punkty na skórze z głównymi organami wewnętrznymi. Udrażnianiem meridianów zajmują się akupunktura i akupresura. Skąd czerpiemy energię życiową? Dostajemy od rodziców w chwili poczęcia, uzupełniamy w procesie oddychania, czerpiemy z pożywienia i otaczającego nas makrokosmosu. Nie jest trudno uzupełniać energię, ale też bardzo łatwo ją tracimy. Stres, negatywne myślenie i mówienie źle o innych bardzo nas osłabiają. Do utraty energii mogą przyczynić się także duchy, które potrzebują ją do swoich działań i bardzo chętnie ją nam podkradają.

...
Czas realizacji zamówienia zależy od ilości i rodzaju zamawianych produktów. Nasi dostawcy to pewni i sprawdzeni partnerzy. Ale tak jak wszyscy profesjonaliści nie lubią realizować zleceń na ostatnią chwilę. Dlatego prosimy zamawiać towary, zgłaszać zapytania i projekty przynajmniej z kilkunastodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy do współpracy teatry, hotele, restauracje, agencje artystyczne, marketingowe i eventowe - przy stałej współpracy oferujemy duże rabaty. Nasze produkty pojawiały się na wielu ekskluzywnych balach, w wielu programach telewizyjnych oraz przedstawieniach teatralnych.

Dzięki bezpośredniej współpracy z producentami, bez problemu dopasujemy naszą ofertę do Państwa budżetu. Kierujemy się przy tym uzyskaniem najlepszego współczynnika jakości produktu do ceny. Nie robimy szybkich interesów! Cenimy sobie zaufanie, ciągłość współpracy, pewny serwis i najwyższą jakość oferowanych produktów w stosunku do ceny.

Wysyłka zamówionego towaru nastąpi w terminie od 7 do 30 dni roboczych, od chwili wpłynięcia i potwierdzenia zamówienia, o ile nie zostanie podany inny termin realizacji. Czas realizacji zależy od dostępności danego towaru i jest określony indywidualnie dla każdego produktu. Prosimy zamawiać kostiumy i maski z kilkudniowym wyprzedzeniem.

...
Zastrzegamy sobie prawo zmiany terminu dostawy w przypadku chwilowego braku towaru w naszych magazynach.