Model: WYP000000007
Realizacja zamówienia: 14 dni
Ta oferta dotyczy usługi wypożyczenia stroju reklamowego chodzącej maskotki. Zadzwoń i zarezerwuj już dziś - +48 531 866 555
...
Wypożyczenie stroju reklamowego chodzącej maskotki - Scooby Doo. Elementy kostiumu: kombinezon, nakładki na buty, rekawice i głowa Scooby Doo. Kostium jest wygodny w noszeniu, gwarantują dopływ świeżego powietrza i dobrą widoczność. Nakładki na stopy można zakładać na bose nogi lub buty. Głowa została uformowana ze specjalnej pianki i pokryta pluszem. Jeden uniwersalny rozmiar pasujący na większość dorosłych osób (w zakresie 168 do 182 cm wzrostu). Interesuje Cię inny rozmiar, zadzwoń i zapytaj o dostępność.
...
Cena wypożyczenia (1 doba) - 400,00 PLN netto
....
Strój należy rezerwować z 14 dniowym wyprzedzeniem.
...
Wysyłka stroju - firma kurierska - koszt 30,00 PLN netto/strój. Pobierana jest zwrotna kaucja w kwocie 800,00 PLN netto.
...
W przypadku chęci wypożyczenia stroju na kilka dni lub weekend (piątek-sobota-niedziela) prosimy o kontakt - istnieje możliwość negocjacji ceny.
...
Oferujemy Państwu możliwość rezerwacji kostiumu, która gwarantuje dostępność stroju we wskazanym terminie. Rezerwacja może być dokonana z dowolnym wyprzedzeniem czasowym (jednak nie mniejszym niż 14 dni).
....
Okres wypożyczenia rozpoczyna się od momentu podpisania Umowy Wypożyczenia oraz kończy się w dniu ustalonym w Umowie Wypożyczenia w momencie przyjęcia stroju przez Pracownika naszej Wypożyczalni on-line – w stanie kompletnym i nienaruszonym w stosunku do stanu w jakim był on wypożyczony. W przypadku nie dotrzymania terminu wypożyczenia (nie oddania stroju w danym terminie do naszej Wypożyczalni), Wypożyczający zostanie obciążony dodatkową opłatą – za każdą kolejną dobę przedłużenia wypożyczenia (przetrzymania stroju), w wysokości równowartości kwoty wypożyczenia stroju na ustalony okres.
...
W momencie wysłania paczki (przekazania paczki kurierowi) przez naszego pracownika, Wypożyczający nie ma możliwości odstąpienia od umowy. Przy wypożyczeniu strojów i wysłaniu ich przesyłką kurierską, firma nasza nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia w dostawie strojów, za które odpowiedzialna jest firma kurierska realizująca dostawę. Wszelkie roszczenia są rozpatrywane na drodze postępowania reklamacyjnego.
....
Firma nasza przekazuje do używania Wypożyczającemu strój w dobrym stanie. Strój w dobrym stanie, o którym mowa w w/w zdaniu oznacza strój, który nie jest – zniszczony, wadliwy itp.
....
Wypożyczający dokonując wypożyczenia stroju, oświadcza iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać. Wypożyczający w celu wypożyczenia stroju zobowiązany jest do okazania Pracownikowi naszej firmy dokumentu tożsamości lub podania innych danych niezbędnych do podpisania Umowy Wypożyczenia oraz złożenia na niej własnoręcznego podpisu. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę za wypożyczenie stroju. Kwota ta płatna jest z góry za cały okres wypożyczenia w momencie podpisania Umowy Wypożyczenia. W przypadku pobrania zaliczki za strój w momencie rezerwacji – zaliczka ta jest bezzwrotna oraz nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji stroju. Rezerwacja wygasa następnego dnia roboczego od daty rozpoczęcia okresu wypożyczenia wówczas, gdy strój ten nie zostanie odebrany. Podpisując Umowę Wypożyczenia Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości stroju. W przypadku braku zastrzeżeń odnośnie stroju Wypożyczający akceptuje jego stan jako „nienaruszony”. Wszelki uwagi do stanu stroju muszą być zgłoszone w ciągu 3 godzin od momentu odebrania stroju z rąk kuriera.
...
W przypadku, gdy Wypożyczający odda/odeśle strój wymagający dodatkowego czyszczenia, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty, którą ustala Pracownik Wypożyczalni (zgodnie z cenami rynkowymi odpowiadającymi rozmiarom zabrudzenia). W przypadku stwierdzenia zniszczenia stroju lub braku akcesoriów należących do wypożyczonego stroju, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty pokrywającej koszt naprawy stroju. W przypadku, gdy koszt naprawy stroju wyniesie więcej niż cena rynkowa stroju lub naprawa będzie niemożliwa, Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny rynkowej lub zakupu nowego stroju. Opłatę tą ustala Pracownik naszej firmy przy zwrocie stroju. W przypadku wypożyczenia stroju wysyłką kurierską, w/w opłata zostanie potrącona z kaucji. W przypadku przetrzymania stroju przez Wypożyczającego, dłuższego niż 7 dni, bądź w przypadku zwłoki Wypożyczającego w zapłacie kwoty na rzecz naszej firmy, firma nasza ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Firma nasza ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne. Prowadzenie postępowania windykacyjnego nie wyklucza wszczęcia postępowania sądowego i egzekucyjnego w celu odzyskania należności wynikających z podpisanej Umowy Wypożyczenia. Roszczenia zawarte w tym Regulaminie są aktualne i nasza firma jest uprawniona do ich dochodzenia.
....
Firma nasza zastrzega, iż w rzeczywistości stroje mogą nieznacznie różnić się od strojów prezentowanych na stronie internetowej, natomiast zestawy mogą nie zawierać wszystkich elementów (akcesoriów) widocznych na zdjęciach.
....
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) przekazujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji umowy wypożyczenia, a po jej wykonaniu w ciągu 30 dni są całkowicie niszczone i nie będą przechowywane.
...